Eleftersyn giver bedre el sikkerhed

Fra 1. maj 2012 blev det obligatorisk at få lavet et eleftersyn, hvis man vil tegne en ejerskifteforsikring ved hushandel. Sikkerhedsstyrelsen håber, at den nye ordning giver bedre el sikkerhed.

Hvis du vil tegne ejerskifteforsikring ved hushandel, er det ikke længere nok med en tilstandsrapport fra en byggesagkyndig. Fra 1. maj 2012 blev det også obligatorisk at få foretaget et eleftersyn, når der tegnes denne type forsikring.

Det er frivilligt, om man som sælger vil tilslutte sig ordningen om eleftersyn ved hushandel. Et eleftersyn er dog krævet, hvis man vil fraskrive sig ansvaret for eventuelt ulovligt elarbejde i sit hus.

Ordningen er en sejr for elsikkerheden

– Når du køber hus, kan du ikke være sikker på, at elinstallationerne er lovlige. Der udføres meget gør-det-selv-arbejde, som ikke er godkendt. Ofte ved sælgeren ikke engang, hvad der er lavet i tidens løb af tidligere ejere. Et eleftersyn gennemført af en autoriseret installatør vil afsløre farlige og ulovlige installatione.

– Vi håber, at ordningen vil medføre, at vi opdager mange af de farlige installationer, som vi ved, der findes i mange boliger. Det drejer sig ikke kun om elinstallationer, der kan medføre brand, men i høj grad også beskyttelse mod stød, hvis eksempelvis fejlstrømsafbryderen ikke virker.

Fejl i elinstallationer er skyld i mange brande

De fleste af os tager for givet, at der er strøm i kontakten, når vi skal bruge det. Det er de færreste af os der tænker over, at elektricitet forårsager 3900 brande om året (tal fra 2009 fra Sikkerhedsstyrelsens statistikker).

Sikkerhedsstyrelsens statistikker fra 2009 viser, at cirka 40% af brandene skyldes fejl i elinstallationerne.

Hvad koster et eleftersyn?

Der er i ordningen fastsat et loft for prisen på et eleftersyn, som afhænger af boligens størrelse og hvornår den er opført. Prisen indeholder en gennemgang af bygningens elinstallationer og fører til, at sælgeren får en elinstallationsrapport.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der har fastsat beløbene ud fra en vurdering, ligesom det er Sikkerhedsstyrelsen, der vurderer, om ordningen fungerer, og om kvaliteten af elinstallationsrapporterne er tilfredsstillende.

shutterstock_122509582

Hvem må udføre eleftersyn

Eleftersynet må kun udføres af autoriserede installatører eller deres ansatte, som er tilmeldt ordningen for eleftersyn. Ordningen administreres af Sikkerhedsstyrelsen som myndighed, og det er også Sikkerhedsstyrelsen, der kommer til at stå for kontrol af ordningen.