10 gode råd inden køb af dit solcelleanlæg

Et sikkert køb af solcelleanlæg

Vi har samlet en liste på 10 punkter, der skal gøre dit køb af solcelleanlæg mere sikkert.

 1. Effekt i kWp
  Husk, at kWp aldrig er = den effekt som anlægget kommer til at yde. KWp er den maksimale effekt, som panelet kan levere, når solen står optimalt i forhold til panelet.Derfor er kWp kun et udtryk for, hvor stor en generator du får på taget.
 2. Højere ydelse end kWp
  Hvis en leverandør fortæller, at ydelsen i kWh/år er = eller højere end kWp, bør du passe på. Det kan ikke lade sig gøre i Danmark. Bed om en anlægsberegning.
 3. Produktet
  Sørg altid for at se et produktblad fra producenten. Hvis en leverandør ikke vil medsende et produktblad, kan det skyldes, at han ikke er specielt stolt af den vare, som han sælger.
 4. Tolerance
  Pas på, hvis solcellepanelerne har en tolerance som starter i minus, f.eks. -3 til + 5 %.Hvis bare ét panel har minustolerance, falder ydelsen på hele den serieforbindelse som dette panel er iblandt. Check producentens datablad.
 5. Solcellepaneler
  Husk, at de bedste solcellepaneler ikke har minustolerance. Paneler som kun har plustolerance, er udviklet og kvalitetssikret for hvert eneste panel.
 6. Inverter
  Check, om den tilbudte inverter er at finde på Energinets liste over godkendte invertere. Se http://www.energinet.dk.Husk, at din inverter skal være på 2 faser, hvis dit anlæg er større end 3 kW.Et anlæg, hvor inverteren er på f.eks. 4 kW eller større og kun er på én fase, er altså ikke lovligt at installere i privat husstand.
 7. Pris
  Som med alle andre varer/produkter hænger pris og kvalitet sammen. Her er tale om en langsigtet investering. Check, om leverandøren og producenten har genforsikret deres garanti-forpligtelser og om forhandleren har en procedure ved reklamation.
 8. Beregning af ydelse
  Bed altid om en beregning som er udført i et neutralt beregningsprogram.  Altså ikke et beregningseksempel som udelukkende er lavet af leverandøren.
 9. Hvor stort et anlæg må jeg installere i privat husstand
  For at få årlig nettoafregning må du ikke installere et anlæg, der er større end 6 kW. Et anlægs status angives som den mindste del af enten inverterne eller solcellerne. Et anlæg bestående af 30 paneler a 190 Wp = 5,7 kWp og 1 stk. inverter på 5,4 kW har altså en status på 5,4 kW og et anlæg med 30 stk. 250 Wp = 7,5 kWp og 2 stk. invertere på hver 3 kW har altså en status på 6 kW.
 10. Skygger
  Hvis du har skyggepåvirkning fra skorsten, træer, flagstang eller andet, er det vigtigt, at solcellepanelerne kan opdeles i flere elektriske serier med hver sin MPP tracker i inverteren. For hver MPP tracker inverteren har, kan den styre et areal (retning eller serie), og på denne måde minimere dit tab pga. skygger.

ADVARSEL!

Montering, spørg ind til, hvordan din leverandør vil montere solcellerne.Hvis han borer huller i dine tagsten, bør du passe på. Den korrekte måde er, at bruge tagkroge som går ind under tagstenene. Ansatsbolte er KUN beregnet til eternit/skiffer og ståltag. Dvs. at ansatsbolte på tegl/tagpap ødelægger dit tag.

Virkemåde

Virkemåden for et solcelleanlæg er faktisk ret simpel og grundprincipperne kan følges herunder trin for trin:

 1. Solcellerne eller solcellepanelet samler energi fra solen og laver den om til jævnstrøm.
 2. Vekselretteren (inverter) konverterer jævnstrømmen om til vekselstrøm.
 3. En særlig el-måler kører baglæns når der produceres mere strøm end der bruges.
 4. Huset bruger den strøm du selv producerer.
 5. Overskydende strøm “lagres” på el-nettet til senere brug.

Placering

Danmark er den optimale placering af solceller mod SYD og en hældning på 30-45 (38) grader. Der må naturligvis ikke falde skygger fra andre bygninger eller træer, da det forringer effektiviteten af solcellerne væsentligt. Andre placeringer og hældninger kan også bruges men så falder effektiviteten.

Solcelleanlæg til private og boligforeninger

Private må max opsætte et solcelleanlæg på 6 kWp.

I boligforeninger må der installeres 6 kWp pr. husstand.

Solcelleanlæg til institutioner

Solcelleordningen i elafgiftsloven giver mulighed for, at offentlige institutioner, som fx skoler og børnehaver, kan opsætte solcelleanlæg på 6 kWp pr. 100 m2, som institutionen råder over.

Solcelleanlæg til erhverv

En virksomhed har lov til at installere et solcelleanlæg på maks. 150 kWp. I modsætning til private, har erhverv ikke mulighed for at benytte Nettoordningen til at lagre overskydende el i løbet af året. Dvs. at de skal bruge den strøm de laver med det samme. Der er INGEN mulighed for at lagre strømmen.

I de perioder hvor virksomheden producere mere el end de forbruger, kan man afsætte den overskydende el til elselskabet efter elafgiftsloven. Virksomheden får således en afregning på 60 øre per kWh de første 10 år og 40 øre per kWh de resterende år af solcelleanlæggets levetid.

 Solcelleanlæg til blandet privat/ erhverv

Et solcelleanlæg som tilsluttes en bimåler for privatdelen skal dimensioneres efter det forventede forbrug i privaten (max 6kW).

Ved blandet brug, kan være sat et fast anslået forbrug på 4kW på privat delen. Dette medfører at den effektproduktion der overstiger 4kW sælges til forsyningsselskabet til 0,6kr pr. kW de første 10 år, og 0,4kr. i anlæggets resterende levetid.

Tilmelding af solcelleanlæg

Husk at VE anlægget skal godkendes og registreres hos Energinet inden etablering.

Dette gøres ved at udfylde formularerne på http://energinet.dk/DA/El/Sider/Mikro-VE.aspx herefter vil der gå omkring 14 dage før godkendelsen er færdigbehandlet.

Forsyningsselskabet skal ligeledes skifte måleren ud, så denne bliver 2-vejs.